Home
 

reg-new2 

 

 

  

   

     

วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษมกำลังเปิดรับสมัครบุคลากรในตำแหน่งต่างๆดังนี้

1.  เจ้าหน้าที่ธุรการ     การเงิน / ธุรการทั่วไป                         จำนวน  2  ตำแหน่ง

     คุณสมบัติ                   

1. เพศหญิง  อายุไม่เกิน 35 ปี

2. วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี  การบัญชีการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์ 2-3 ปี ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. สามารถพิมพ์ดีด และใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Office ได้

5. มีใจรักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี

 

2.  เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์                         จำนวน  2  ตำแหน่ง

     คุณสมบัติ                   

1. เพศหญิง /ชาย  อายุ 25 ปีขึ้นไป

2. วุฒิปริญญาตรีสาขาบรรณารักษ์

3. มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมและทำงานล่วงเวลาได้

4. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้

3.  อาจารย์ประจำ                                                           จำนวนหลายตำแหน่ง ดังนี้

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์กราฟฟิก,ภาษาอังกฤษ,ภาษาไทย, พิมพ์ดีด

     คุณสมบัติ                   

1. วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรีทางด้านการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. มีประสบการณ์ในการสอนอย่างน้อย 1-2 ปี หรือมีใบประกอบวิชาชีพครู จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้

 

- อาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา                                                          3     ตำแหน่ง

                คุณสมบัติ

1.วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีทางด้านการศึกษา หรือจิตวิทยา

2.มีประสบการณ์การทำงานฝ่ายกิจการนักศึกษา

3.มีความสามารถด้านจิตวิทยาวัยรุ่น และกิจกรรม

4.เป็นผู้กำกับ รด. จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

พนักงานช่าง (ซ่อมบำรุง)                                     จำนวน   2  ตำแหน่ง         

     คุณสมบัติ                   

1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

3. สามารถทำงานวันอาทิตย์ และทำงานล่วงเวลาได้

4. มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

5. มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อสมัครด้วยตนเองที่

วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม 3/22 หมู่ 4  ถนนเพชรเกษม ซอย 81

แขวงหนองแขม  เขตหนองแขม  กทม.  10160  โทร. 0 2814-8880-4, 0 2811-2590-3

 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม  3/22 หมู่ 4 ซอยเพชรเกษม 81 หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

Tel. / Fax.  0-2811-2590-3 , 0-2814-9408-9  E-mail : info@petkasem.ac.th facebook