Home
 • sinlapin3.jpg
 • page2.jpg
 • Slide3.JPG
 • mom.jpg
 • consert4.jpg
 • consert2.jpg
 • page.jpg
 • page4.jpg
 • kosin2.jpg
 • Slide4.JPG
 • sinlapin.jpg
 • consert3.jpg
 • page5.jpg
 • kosin.jpg
 • consert.jpg
 • Slide2.JPG
 • consert5.jpg
 • kosin3.jpg
 • mom2.jpg
 • page3.jpg
 

reg-new2 

 

 

  

   

 

รับสมัครด่วน....!!!!

 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษมกำลังเปิดรับสมัครบุคลากรในตำแหน่งต่างๆดังนี้

1. อาจารย์ประจำสาขาวิชา  จำนวนหลายอัตร

สาขาวิชาที่ต้องการ  สาขาการบัญชี การท่องเที่ยว คอมพิวเตอร์ การจัดการทั่วไป ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม วิทย์ คณิต

 

2. อาจารย์ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ ตำแหน่งอาจารย์

1. วุฒิขั้นต่ำ ปริญญาตรีทางด้านการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. มีประสบการณ์ในการสอนหรือการทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1-2 ปี หรือมีใบประกอบวิชาชีพครู จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้

 

3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา จำนวน 2 อัตรา

4. เจ้าหน้าที่ต้อนรับ/ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา

5. เจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 2 อัตรา

     คุณสมบัติตำแหน่งเจ้าหน้าที่                   

1. เพศหญิง/ชาย  อายุไม่เกิน 30 ปี

2. วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี  การบัญชีการเงิน ประชาสัมพันธ์ การจัดการ บริหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. บุคลิกดี คล่องแคล่ว มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมและทำงานล่วงเวลาได้

4. สามารถพิมพ์ดีด และใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Office และอินเตอร์เน็ตได้

 

 

ติดต่อสมัครด้วยตนเองที่

วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม 3/22 หมู่ 4  ถนนเพชรเกษม ซอย 81

แขวงหนองแขม  เขตหนองแขม  กทม.  10160  โทร. 0 2814-8880-4, 0 2811-2590-3

 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม  เลขที่ 3/22 หมู่ 4 ซอยเพชรเกษม 81 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

 

Tel. / Fax.  0-2814-8880-4 , 0-2811-2590-3

E-mail : petkasem.ac.th@outlook.co.th หรือ info@petkasem.ac.th facebook